Fundacja Libertariańska, ul. Roztocka 8 60-189 Poznań fundacja@libertarianska.pl
KRS 0000508332 REGON 302857439 NIP 7792425858
BZWBK 91 1090 1737 0000 0001 2950 1916 (z dopiskiem DAROWIZNA)